Groninger (Fries) Blaarkop vlees

Wij zijn begonnen met het houden van Blaarkopstieren. Om voor uitbreiding van het bijzondere en zeldzame ras Groninger Blaarkop met stamboek te zorgen breiden, we nu uit met zoogkoeien en kalveren en fokken we met Stamboek dekstieren.
Onze zoogkoeien, pinken en kalveren lopen zo veel mogelijk buiten op ons eigen grasland. In de wintermaanden staan ze op stal. De stieren worden in de laatste periode op stal afgemest.

Onze stieren en koeien eten voornamelijk gras, kuil, hooi, mais (alle van eigen grond) en brokken. Op onze boerderij geboren kalveren drinken melk bij hun moeder. De aangekochte kalveren worden zoveel mogelijk geselecteerd op stamboek en op dat ze mij door de moederkoe zijn gezoogd. Kalveren worden zoveel mogelijk aangekocht terwijl ze mij de moederkoe zijn gezoogd. 
Het toedienen van medicijnen gebeurt alleen bij uiterste noodzaak. Ons medicijngebruik is lager dan de gemiddelde biologische boer. Jaarlijks wordt dit medicijngebruik gecontroleerd en vastgelegd middels een Certificaat.

Het vlees van onze blaarkopstieren is van zeer hoge kwaliteit. Het is mals en heerlijk van smaak. Niet te vergelijken met het vlees van een uitgemolken koe welke u in de supermarkt vindt of misschien zelfs bij de slager.
Door het vlees van de Groninger Blaarkop te vermarkten, direct van de boer, kunnen wij bijdragen aan de instandhouding van dit ras. Een aantal keren per jaar, afhankelijk van de vraag, wordt er door onze ambachtelijke slager een Blaarkopstier geslacht voor de vleespakketten. Deze zijn bij ons te bestellen per pakket van 10 kilo. Meer informatie hierover vindt u op onze site onder Vleespakketten.

Groninger (Friese) blaarkop kenmerken

  • Onderscheidend gemarmerd kwaliteitsvlees, doordat het met vet dooraderd is, waardoor het vlees een verfijnde smaak heeft en bij bereiding minder snel uitdroogt.
  • Goed vruchtbaar en makkelijk afkalveren.
  • Zeldzaam, oud en natuurlijk ras en niet doorgefokt.
  • Solide lichaamsbouw en stevige spieren.

Voor meer informatie over de Groninger Blaarkop, kijk op www.blaarkopnet.nl